FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साना सिचाई कार्यक्रम (SIP) 79/80 Monday, February 20, 2023 - 08:35
आ.ब.२०७८/२०७९ को बार्षिक बित्तिय प्रतिबेदन 79/80 Friday, July 29, 2022 - 13:01 PDF icon बार्षिक बितिय प्रतिबेदन.pdf
आ.ब.२०७८/२०७९ को बार्षिक शैक्षक प्रगति प्रतिबेदन 78/79 Thursday, July 7, 2022 - 15:56 PDF icon बार्षिक शैक्षिक प्रगति प्रतिबेदन.pdf
नवौं नगरसभाको अधिबेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदारा प्रस्तुत प्रतिबेदन 78/79 Sunday, March 13, 2022 - 16:32 PDF icon प्रगति विवरण फाइनल-1.pdf
पञ्जिकरण शाखा को आ.ब २०७८/२०७९ को बार्षिक प्रतिबेदन ७७/७८ Sunday, October 10, 2021 - 16:27 PDF icon Final Report Panjikaran shakha 11.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको आ व २०७८।०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Sunday, October 10, 2021 - 15:21 PDF icon Report Final.pdf
बार्षिक प्रतिबेदन २०७७/२०७८ स्वास्थ्य शाखा ७७/७८ Sunday, October 10, 2021 - 13:55 PDF icon न.पा.स्तरिय बार्षिक समिक्षा ०७७।०७८ - Copy.pdf
आ.ब.२०७७-२०७८ को पशु पन्छी तथा मत्स्य बिकास शाखाको प्रगति ७७/७८ Thursday, August 5, 2021 - 13:50 PDF icon प्रगति पशु सेवा शाखा २०७७।७८(1)-compressed.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७६/२०७७ ७६/७७ Wednesday, April 21, 2021 - 10:59 PDF icon Final report belaka 2076.077_compressed.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७५/२०७६ ७५/७६ Wednesday, April 21, 2021 - 10:58 PDF icon Final report belaka २०७५।०७६_compressed.pdf

Pages