FAQs Complain Problems

८०/८१

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

आ.ब . २०८०/२०८१ को मा सञ्चालनमा हुने बजेट नीति तथा कार्यक्रम

नगर सभाको निर्णयहरु सार्वजनिकिकरण गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बवन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

Pages