FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलका नगरपालिकाको लेटर प्याड 78/79 06/13/2022 - 17:07 File लेटर प्याड Belaka(3) - new.docx
का.सा.मु फारम 78/79 07/18/2021 - 13:35 PDF icon adhikrit.pdf, PDF icon sahayak.pdf
सेवा करारको लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 02/28/2021 - 15:57 उपलब्ध छैन
परिक्षा फारम ७७/७८ 11/23/2020 - 15:12 उपलब्ध छैन
कोरोना बिमा फर्मेट ७७/७८ 09/01/2020 - 13:24 PDF icon कोरोना बिमा फर्मेट.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ नाम दर्ताको लागि बिबरण फारम ७७/७८ 08/07/2020 - 14:13 PDF icon format social security.pdf
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि आबेदन फारम ७५/७६ 11/01/2018 - 15:25 PDF icon भत्ता नबिकरणका लागि आबेदन फारम वडाबाट सिफारिस हुने.pdf, PDF icon लाभग्राही लागत स्थान्तरण फारम.pdf, PDF icon सा.सु .भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको मूल अभिलेख फारम.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबिकरण लागि दरखास्त फारम.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ता दिने दरखास्त ढांचा.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको परिचय पत्र नमुना फारम.pdf
पशु सेवा शाखा को आवेदन फारम को नमुनाहरु ७५/७६ 09/30/2018 - 13:47 PDF icon पशु सेवा शाखाको-आबेदन दिने निबेदन फारम .pdf
सम्बन्ध बिछेदको सूचना फारम ७४/७५ 05/30/2018 - 12:36 PDF icon Divorce_0.pdf
मृतु दर्ताको सूचना फारम ७४/७५ 05/30/2018 - 12:31 PDF icon Death_0.pdf

Pages