FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Belaka Municipality DPRP 79/80 12/28/2022 - 11:03 PDF icon Belaka Municipality_DPRP 2022_ Final.pdf
Belaka Municipality LDCRP 79/80 12/28/2022 - 11:02 PDF icon Belka Municipality LDCRP 2022 _ Final.pdf
बाल अधिकार संसक्षण तथा सम्बर्दन कार्यबिधि -२०७८ 79/80 11/09/2022 - 13:42 PDF icon बेलका नगरपालिका बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन कार्यविधि२०७८.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र बितरण कार्यबिधि-२०७९ 79/80 11/09/2022 - 13:40 PDF icon बेलका नगरपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि-२०७८.pdf
बेलका नगरपालिकाको अति विपन्न नागरिकका लागि खाध्यन्न बितरण कार्यबिधि-२०७५ 79/80 09/27/2022 - 13:52 PDF icon कार्यबिधि.pdf
आ.ब २०७९/२०८० को आर्थिक ऐन-२०७९ 79/80 07/27/2022 - 15:36 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७९_compressed.pdf
भू-उपयोग योजना 78/79 03/22/2022 - 11:30 PDF icon Land use plan Belaka_ Final.pdf
बेलका नगरपालिकाको भूमि ऐन-२०७६ 78/79 01/30/2022 - 11:04 PDF icon Belaka Land Act 2078.10.14 - Copy.pdf
बेलका नगरपालिकाको क्षमता बिकास योजना 78/79 11/19/2021 - 12:27 PDF icon CD Plan belaka Final Print 2078 Kartik 28.pdf
बेलका नगरपालिकाको डोजर,ब्याकहोलोडर तथा ट्याकटर सञ्चालन कार्यबिधि-२०७५ 78/79 07/18/2021 - 14:06 PDF icon स्थानिय राजपत्र.pdf

Pages