FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलका नगरपालिका पशु पन्छी तथा मत्य बिकास शाखाको कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७६ ७७/७८ 03/18/2021 - 20:35 PDF icon PUSHPA _1_.pdf
बेलका नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि -२०७७ ७७/७८ 03/18/2021 - 20:32 PDF icon बेलका नगरपालिका साझेदारी कार्यबिधि,२०७७.pdf
बाख्रा श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ,२०७६ ७७/७८ 03/18/2021 - 20:30 PDF icon Goat Resource Guideline PUSHPA _1_.pdf
बेलका नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७७/७८ 03/16/2021 - 10:58 PDF icon 2-कृषि कार्यक्रम संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ बेलका in राजपत्र format.pdf
बेलका औधोगिक ब्यबसाय ऐन -२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 15:27 PDF icon बेलका औद्योगिक ब्यवासय ऐन २०७७.pdf
टोल बिकास संस्था संचालन कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 15:26 PDF icon टोल विकास स‌स्था संचालन कार्यविधि २०७७ - Copy.pdf
कोशेली घर संचालन कार्यविधि--२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 15:25 PDF icon कोशेली घर संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
बेलका नगरपालिकाको बिधुतिय बस संचालन तथा ब्य्बस्थान कार्यविधि -२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 15:16 PDF icon बेलका नगरपालिकाको बिद्युतीय बस संचालन कार्यविधि.pdf
कोरोना राहत मापदण्ड -२०७७ ७६/७७ 03/03/2021 - 15:08 PDF icon कोरोना राहत मापदण्ड.pdf
कर्मचारी सेवा सुबिधा सम्बन्धि कार्यबिधी -२०७५ ७५/७६ 03/03/2021 - 15:07 PDF icon कर्मचारी सेवा सुविधा सम्वन्धि कार्यविधि - २०७५.pdf

Pages