FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उर्जा नीति-२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 13:40 PDF icon उर्जा निती.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड -२०७७ ७७/७८ 01/03/2021 - 13:29 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड -२०७७_compressed.pdf
बेलका नगरपालिकाको प्रथम पन्चबर्षिय योजना २०७६-२०८१ ७७/७८ 10/19/2020 - 14:32 PDF icon बेलका नगरपालिकाको प्रथम पन्च बर्षिय योजना २०७६-२०८१_compressed.pdf
जहाँ अभर त्यहाँ नगर -Support on the Spot_ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/13/2020 - 12:27 PDF icon जहा अवर त्याहा नगर (Suport on the sport _ (1)-converted.pdf
कर्मचारी कल्याणकोष संचालन कार्यविधि -२०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 12:14 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७७-converted.pdf
प्रदेश नं.१, प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७, सम्बन्धमा ७७/७८ 09/02/2020 - 16:12 PDF icon प्रदेश_नं._१_प्रदेश_वातावरण_संरक्षण_नियमावली_२०७७....राजपत्र.pdf
बेलका नगरपाललकाबाट जारी भएको असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असाहयहरुलाई उपलब्गध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 04/18/2020 - 16:49 PDF icon मापदण्ड (Autosaved).pdf
बेलका नगरपालिकाको बस्तुगत बिबरण ७६/७७ 11/27/2019 - 12:44 PDF icon Belaka Municipality Profile.pdf
बेलका नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/२०७७ ७६/७७ 11/12/2019 - 11:15 PDF icon Belaka Nagarp Final-2.pdf
अपाङ्गता सम्बन्धि नीति -२०७५ ७५/७६ 01/16/2019 - 12:51 PDF icon अपाङ्गता नीति.pdf

Pages