FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलका नगरपाललकाबाट जारी भएको असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असाहयहरुलाई उपलब्गध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 04/18/2020 - 16:49 PDF icon मापदण्ड (Autosaved).pdf
बेलका नगरपालिकाको बस्तुगत बिबरण ७६/७७ 11/27/2019 - 12:44 PDF icon Belaka Municipality Profile.pdf
बेलका नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/२०७७ ७६/७७ 11/12/2019 - 11:15 PDF icon Belaka Nagarp Final-2.pdf
अपाङ्गता सम्बन्धि नीति -२०७५ ७५/७६ 01/16/2019 - 12:51 PDF icon अपाङ्गता नीति.pdf
अपांगता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 01/16/2019 - 12:48 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ .pdf
सामाजिक सुर्क्क्षा संचालन कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 10/01/2018 - 13:48 PDF icon SocialSecurityGuideline 2075.pdf
बेलका नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन -२०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 15:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
बेलका नगरपालिकाको कृषि ऐन -२०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 12:58 PDF icon कृषि ऐन २०७५.pdf
बेलाका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 10:56 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
बेलाका नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ / २०७५ ७४/७५ 02/26/2018 - 15:07

Pages