FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

किसान call center

किसानहरुको समस्या ,गुनासो सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्याउनको लागि किसान call center को Toll free number :16603542111.ntc प्रयोग कर्ताले निशुल्क रुपमा सो नम्बर मा फोन गरि लाभ लिन सकिने !!!

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सार्वजिनक विदा सम्बन्धी सूचना ।

७ नं. वडा कार्यालय भवनको आसय-पत्र सम्बन्धी सूचना

९ नं. वडा कार्यालय भवनको आसय-पत्र सम्बन्धी सूचना

Pages