FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

२०७८/१०/१८ सम्मको लागि अन्यावश्यक सेवा बाहेकको अन्य नियमित सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

अत्यावश्यक बाहेक अन्य नियमित सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

२०७८/१०/०३ देखि २०७८/१०/१० गते सम्म भुक्तानी कारोवार बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ! !

बेलका नगरपालिका भित्रका निजि वन दर्ता सम्बन्धि सूचना !!

आ.ब २०७७/२०७८ को लिसा (LISA ) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages