FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

३ महिने आधारभुत कम्प्युटर तालिम सञ्चालनको लागि प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

आ.ब २०८०/२०८१ को दोस्रो चौमासिक सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना !!

श्री नगर उप प्रमुख ज्यू,

श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु (१-९)

श्री ईलका प्रहरी कार्यालय,रामपुर,

श्री सशस्त्र प्रहरी बल,डुडखोला,उदयपुर ।

श्री नगर सभा सदस्य ज्यूहरु

श्री सरोकारवाला सबै,

 

 

योग साधना तथा ध्यान शिबिर सम्बन्धि सूचना !!

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बवन्धि सूचना !!

Pages