FAQs Complain Problems

वडा नं.८


जय कुमार राई  बेलका-८  ४८ पुरुष  वडा अध्यक्ष  बेलका नगरपालिका  ९८१९३३६६६०
देवी माया बास्तोला  बेलका-८  ४३ महिला  महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८२५७५२८५०
चन्द्रकला परियार  बेलका-८ ४१ महिला  द्लिद महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०७१३२८७०
पद कुमार राई  बेलका-८ ४७ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८२१७०००७७
नर्सिंग राई   बेलका-८ २७ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०३८७०९०५
Population: 
५४५५
Ward Contact Number: 
९८१९३३६६६०