FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नागरिक वडा पत्र -२०७८ 78/79 09/05/2021 - 12:19
बेलका नगरपालिकाको नागरिक वडा पत्र ७५/७६ 05/21/2019 - 11:49 PDF icon wada patra final.pdf