FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामादायिक बिद्यालयहरुको लागि प्रस्ताबना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

आ.ब २०७९/२०८० को अन्तिम लेखापरिक्षण गर्ने कार्य सुरु भएको सम्बन्धमा !!

नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिबार्य सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

बेलका नगर अस्पतालको लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

Pages