FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवाकालिन तालिम सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा !!

श्री नगर उप-प्रमुख ज्यू,

श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु सबै,

श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु सबै,

श्री संघ संस्थाहरु सबै,

श्री उपभोक्ताहरु सबै,

श्री लाभग्राही समुहहरु सबै,

श्री ईच्छुक बेलकाबासीहरु

श्री सञ्चारकर्मीहरु सबै,

मृगौला प्रत्यारोपन गरेका, डायलाईसिस गरिरहेका,क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीहरुलाई औषधी वापत खर्च नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

घर बाटो सिफारिस सम्बन्धमा

श्री वडा कार्यालयहरु (१-९)

बेलका नगरपालिका ।

Pages