FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

RFP स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!

आ.व.२०७८/०७९ को लागि औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सुचना !!

बेलका नगरपालिका पशु पन्छि तथा मत्सय बिकाश शाखाको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताब आहवान सम्बन्धि सूचना ,सरोकारवाला सबािमा जानकारिको लागि !!!

संरचनागत कार्य बिबरण

Pages