FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगदारा प्रकाशित कार्यसम्पादन मुल्याङकन नतिजा

निःशुल्क स्वास्थ्य शिबिरमा आमन्त्रणा गरिएको सम्बन्धमा !!

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय ,उदयपुर ।

श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय / ईलका प्रहरी कार्यालय ,उदयपुर ।

श्री राजनितिक दलहरु ,बेलका नगरपालिका,

श्री वडा कार्यालयहरु (१-९),बेलका नगरपालिका ।

बिध्यालयहरुको लेखा परिक्षणको लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक बिध्यालय तथा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरु,

बेलका नगरपालिका ।

सार्बजनिक बिदा सम्बन्धमा !!

Pages