FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड -१९ बिरुद्दको खोप थप मात्रा (Buster Dose ) संञ्चालन सम्बन्धमा ,सरोकारवाला सबैमा जानकारीको लागि !!!

सिल्बन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!

सिलबन्दि कोटेशन आहवान सम्बन्धि सूचना !!

आ.ब २०७७/२०७८ को कार्यसम्पादन मूल्याङकन !!

दस्तावेज: 

प्राबिधिक प्रस्ताब स्विकृत गर्ने आसयको सूचना !!

Pages