FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा ५ महिनाको लागि कर्मचारी राख्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

झो.पु.फेब्रिकेसन तथा पार्टस सप्लाई सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

नगर प्रहरी पदको शारिरीक परिक्षण सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको लागि अन्तरवार्ताको मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

कक्षा ८ को रजिष्ट्रेसन फारम भर्ने सम्बन्धमा

Pages