FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपांगता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 01/16/2019 - 12:48 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ .pdf
सामाजिक सुर्क्क्षा संचालन कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 10/01/2018 - 13:48 PDF icon SocialSecurityGuideline 2075.pdf
बेलका नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन -२०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 15:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
बेलका नगरपालिकाको कृषि ऐन -२०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 12:58 PDF icon कृषि ऐन २०७५.pdf
बेलाका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 10:56 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
बेलाका नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ / २०७५ ७४/७५ 02/26/2018 - 15:07
बेलाका नगर कार्यपालिका ,उदयपुरको,बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 02/22/2018 - 12:12 PDF icon budget_tatha_karyakram_karyanwon_nirdeshika-2074(1).pdf
एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७४ ७९-८० 02/22/2018 - 12:01 PDF icon ambulance_sanchalan_nirdeshika_2074.pdf

Pages