FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलका नगरपालिकाको अति विपन्न नागरिकका लागि खाध्यन्न बितरण कार्यबिधि-२०७५ 79/80 09/27/2022 - 13:52 PDF icon कार्यबिधि.pdf
आ.ब २०७९/२०८० को आर्थिक ऐन-२०७९ 79/80 07/27/2022 - 15:36 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७९_compressed.pdf
भू-उपयोग योजना 78/79 03/22/2022 - 11:30 PDF icon Land use plan Belaka_ Final.pdf
बेलका नगरपालिकाको भूमि ऐन-२०७६ 78/79 01/30/2022 - 11:04 PDF icon Belaka Land Act 2078.10.14 - Copy.pdf
बेलका नगरपालिकाको क्षमता बिकास योजना 78/79 11/19/2021 - 12:27 PDF icon CD Plan belaka Final Print 2078 Kartik 28.pdf
बेलका नगरपालिकाको डोजर,ब्याकहोलोडर तथा ट्याकटर सञ्चालन कार्यबिधि-२०७५ 78/79 07/18/2021 - 14:06 PDF icon स्थानिय राजपत्र.pdf
आ.ब २०७८/२०७९ को बिनियोजन ऐन 78/79 07/18/2021 - 13:22 PDF icon विनियोजन ऐन फाइनल २०७८(2).pdf
बेलका नगरपालिकाको आ.ब २०७८/२०७९ को आर्थिक ऐन 78/79 07/18/2021 - 12:26 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८-converted.pdf
वाताबरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन -२०७७ ७७/७८ 03/25/2021 - 18:12 PDF icon बेलका नगरपालिकाको वातावरण स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
सन्क्षिप्त वाताबरणीय परिक्षा कार्यविधि -२०७७ ७७/७८ 03/25/2021 - 18:10 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf

Pages