FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक आय संकलन कार्यबिधी -२०७५ ७५/७६ 03/03/2021 - 15:04 PDF icon आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि २०७५.pdf
आकस्मिक नागरिक सहयोग कार्यन्वयन (support on the sport )निर्देशिका -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 15:02 PDF icon support on the spot guideline.pdf
युवा तह खेलकुद विकास समिति बेलका नगरपालिका नियमावली -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:58 PDF icon Belaka khelkud niyamawoli.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:33 PDF icon 12 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
बेलका नगरपालिका पदाधिकारीको आचरसंहिता -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:30 PDF icon 11 वेलका नगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता-२०७४.pdf
बेलका नगरसभा संचालन कार्यबिधी -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:28 PDF icon 10 वेलका नगर सभा सञ्चालन कार्यविधी, २०७४.pdf
बेलका नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:24 PDF icon 7 वेलका नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली , २०७४.pdf
बेलका नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:23 PDF icon 6 वेलका नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
बेलका नगरपालिका कृषि ब्यबसाय प्रवर्दन ऐन -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:19 PDF icon 3 वेलका नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन-२०७४.pdf
बेलका नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन -२०७४ ७५/७६ 03/03/2021 - 14:18 PDF icon 4 वेलका नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधी ऐन-२०७४.pdf

Pages