FAQs Complain Problems

७६/७७

सेनेटरी प्याड निर्माणको लागि कच्चा सामाग्री (कपडा) खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको दोश्रो पटक सूचना

दस्तावेज: 

वडा कार्यालय भवन र शिसुवा खोला सिंचाई आयोजनाको आसय पत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

वडा नं. २ को कार्यालय भवन शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

सोमबारे सडक र फोहोर ब्यबस्थापन ट्रसको आसय-पत्र जारी गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Pages