FAQs Complain Problems

भौडा देवी मन्दिर , बेलका-१

Read More

सप्तकोशी नदीमा बोटिंग

Read More

सूचना

मिति: 07/18/2024 - 16:15
श्री शाखा प्रमुख ज्यूहरु (सबै), ( प्रशासन, योजना, आर्थिक प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि, पशु सेवा, उद्यम, सहकारी,महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा,पञ्जिकरण,विपद् ब्यबस्थापन,...

जन प्रतिनिधि

Ashok Karki ( अशोक कार्की )
Mayor
ashokarki017@gmail.com
9841337792/9852829011
Jira Rai ( जिरा राई )
Deputy-Mayor
raijira@gmail.com
9842807070/9852829010

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
purushottam2016@gmail.com
फोन:
9852075256

फेसबुक पेज

जानकारी