FAQs Complain Problems

भौडा देवी मन्दिर , बेलका-१

Read More

सप्तकोशी नदीमा बोटिंग

Read More

कृषि समूह दर्ता तथा नबिकरण

(क ) समूह दर्ता

निबेदन

समूहको मईन्युटको निर्णयको प्रतिलिपि

कार्य समितिको पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

बिधान

वडा कार्यलय र सेवा केन्द्रको सिफारिस

(ख ) समुह नबिकरण :

नाबिकरंणको लागि प्रमाणपत्र

 

Pages

सूचना

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
belakamun@gmail.com/rpwagle2@gmail.com
फोन:
9852829019
शाखा अधिकृत /सूचना अधिकारी
Email:
bhimchetan@yahoo.com /suchanaadhikari@belakamun.gov.np
फोन:
9852835479
प्रशासकीय अधिकृत
Email:
dhakalmero@gmail.com
फोन:
9852063760/9852829016

जानकारी