FAQs Complain Problems

७६/७७

सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तरवार्तामा सहभागीताको लागि सूचना

नगर प्रहरी पदमा छनौट भएका उम्मेदवारहरुले नियुक्तीको लागि आउने सम्बन्धी सूचना

सूचना !! सूचना !! सूचना सुपरिवेक्षकको कम्प्युटर शिप परिक्षण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

Pages