FAQs Complain Problems

७६/७७

सूचना !! सूचना !! सूचना !!! बेलका नगरपालिकाको ब्यापारिक भवन (सटर ) भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना ,

मस्यौरा उधमी बन्न चाहने महिला कृषकहरुको लागि सुनौलो अवसर

दरभाउ- पत्र स्विकृत गरिएको सम्बन्धि सुचना

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण शिबिर संचालन सम्बन्धमा

सूचना !! सूचना !!सूचना
बेलका नगरपालिका नगर अपाङ्ग समन्वय समिति दारा निम्न मिति,स्थान ,समयमा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण शिबिर संचालन गर्ने सरोकारवाला सबैमा सूचित गर्दछौ |
मिति : २०७६/०९/०३
स्थान : नगर परिषर
समय : बिहान १०:०० बजे बाट

Pages