FAQs Complain Problems

७६/७७

सूचना !! सूचना !! सूचना !!! दादुरा रुबेला खोप अभ्यान सम्बन्धमा

सूचना !! सूचना !! सूचना !!! बेलका नगरपालिका पशु सेवा शाखाको आ.ब २०७६/२०७७ को बार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार नगर क्षेत्रका पशुपंक्षी हरुलाई उल्लिखित खोप नि:शुल्क संचालन भएको हुँदा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि सूचित गर्दछौ |

काडेतार घेराबेरा सम्बन्धी ठेक्का सूचना

आम्बासी-पुरन्दह-भागलपुर-रामपुर सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Pages