FAQs Complain Problems

सूचना !! सूचना !! सूचना !!! बेलका नगरपालिका पशु सेवा शाखाको आ.ब २०७६/२०७७ को बार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार नगर क्षेत्रका पशुपंक्षी हरुलाई उल्लिखित खोप नि:शुल्क संचालन भएको हुँदा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि सूचित गर्दछौ |

आर्थिक वर्ष: