FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitaion of Sealed Quotation for the procurement ,supply and installation of Diagonostic tools,and medicine

दस्तावेज: 

त्रुटी सच्याईएको सूचना

दस्तावेज: 

ल्यापटप,डेस्कटप,प्रिनटर आदि आपूर्ती गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउपत्र आहवानको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for sealed quotations for the procurement of RCC Humepipe,Electric pole and wire

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना !!

Pages