FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

काडेतार घेराबेरा सम्बन्धी ठेक्का सूचना

आम्बासी-पुरन्दह-भागलपुर-रामपुर सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

६ नं. वडा सेवा केन्द्र भवनको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय-पत्र सम्बन्धी सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

ह्युमपाईपको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Pages