FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Letter of Intent to award the contract !!

आ.ब . २०७९/२०८० को लागि आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति ः २०७९/०४/०५

दस्तावेज: 

आ.ब . २०७९/२०८० को लागि आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्व गरिएको सूचना !!

दस्तावेज: 

Pages