FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

फोहोर ब्यबस्थापन तथा प्लास्टिक मुक्त अभियान सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

चमेना गृहको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

चमेना गृह संचालन सम्बन्धी पुन:दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना..

बोलपत्र स्वकृत गर्ने आशयको सूचना

चमेना गृह (Canteen) संचालन सम्बन्धी शिलबन्दि दर भाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Pages