FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.ब . २०७९/२०८० को लागि आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्व गरिएको सूचना !!

दस्तावेज: 

सेनिटरी प्याड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आहवानको सूचना !!

Letter of Intent to award the contract

Tulasi Multi-Purpose Cooperative Limited Biratnagar-Morang

Pages