FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

काडेतार घेराबेराको आसय-पत्र जारी गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

खेलमैदान र वडा कार्यालय भवनको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्का खोलिने सम्बन्धि जरुरी सूचना

औषधी खरिद सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

Pages