FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र खरिद तथा दाखिला अवधि थप गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

दरभाउ- पत्र स्विकृत गरिएको सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्विकृती सम्बन्धी आशयको सूचना ,सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताहरुको जानकारीको लागि सूचित गर्दछौ |

Pages