FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का खोलिने सम्बन्धि जरुरी सूचना

औषधी खरिद सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र खरिद, दाखिला र खुल्ने अबधि थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र खरिद तथा दाखिला अवधि थप गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Pages