FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मृगौला प्रत्यारोपन गरेका, डायलाईसिस गरिरहेका,क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीहरुलाई औषधी वापत खर्च नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

घर बाटो सिफारिस सम्बन्धमा

श्री वडा कार्यालयहरु (१-९)

बेलका नगरपालिका ।

बिबरण माग गरिएको सम्बन्धमा !!!

श्री बिषयगत शाखा प्रमुख ज्यूहरु,

श्री वडा कार्यालयहरु (१-९),

 

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

Pages