FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.द्वितिय)

दस्तावेज: 

सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतिय)

दस्तावेज: 

सूचना प्रबिधि सम्बन्धी क्षमता बिकास तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा !!

श्री सामुदायिक बिद्यालयहरु (कक्षा ६-१२ ) सबै
बेलका नगरपालिका ।

स्वचालित online सिट्रोल सेवा सम्बन्धी सूचना !!

श्री राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सबै

दस्तावेज: 

Pages