FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिबरण माग गरिएको सम्बन्धमा !!!

श्री बिषयगत शाखा प्रमुख ज्यूहरु,

श्री वडा कार्यालयहरु (१-९),

 

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

आ.व. २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा !!

बेलका न.पा आ.ब २०७९/२०८० को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना !!

श्री सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरु(स्थायी,अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी),

बेलका नगरपालिका ।

Pages