FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घाँसको बिउ बितण सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

वडा नं १ को प्रथम त्रैमाषिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा !!

ब्यवसायिक सीप तालिम सञ्चालन कार्यबिधि निर्माण सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धमा

श्री नगर उप- प्रमुख ज्यू,

श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु (१-९ )

श्री शाखा प्रमुख ज्यूहरु (सबै)

बेलका नगरपालिका ।

नगर सभाको बिशेष अधिबेशनमा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा !!

श्री नगरसभा सदस्यहरु सबै

बेलका नगरपालिका ।

Pages