FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचिकृत/नविकरण गर्ने सम्बन्धमा !!

श्री बैंक तथा सम्पूर्ण लघु बित्त संघ संस्थाहरु ,

छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा !!

श्री गैर  सरकारी संस्थाहरु सबै/साझेदार संस्थाहरु सबै,

 

सेवाकालिन तालिम सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा !!

श्री नगर उप-प्रमुख ज्यू,

श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु सबै,

श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु सबै,

श्री संघ संस्थाहरु सबै,

श्री उपभोक्ताहरु सबै,

श्री लाभग्राही समुहहरु सबै,

श्री ईच्छुक बेलकाबासीहरु

श्री सञ्चारकर्मीहरु सबै,

Pages