FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताब आव्वहान सम्बन्धी सूचना !!

बिद्यालय लेखा परिक्षकका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !!

१० शैयाको अस्पताल निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तको सूचना !!

दस्तावेज: 

जग्गादाताहरुको लागि सूचना !!

१० शैयाको अस्पताल निर्माणको लागि

Pages