FAQs Complain Problems

भौडा देवी मन्दिर , बेलका-१

Read More

सप्तकोशी नदीमा बोटिंग

Read More

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

बेलका नपा भवन निर्माण आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बेलका नगरपालिकाको मोबाईल एप्स संचालन सम्बन्धमा

प्रयोग गर्ने तरिका 

  • Android मोबाइल को play store मा जाने 
  • Belaka Municipality टाइप गर्ने 
  • App Install गर्ने 
  • अब चलाउने वा
  • तलको लिंकमा किलिक गरि बेलका नगरपालिकाको एप्स प्राप्त गर्न सकिन्छ
  • https://androidappsapk.co/developer/department-of-information-technology-doit/

जगदीश पराजुली

Image: 
ईमेल: 
jprajuli74@gmail.com
फोन: 
9861190383/9852829012
Section: 
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

Pages

सूचना

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
belakamun@gmail.com/rpwagle2@gmail.com
फोन:
9852829019
शाखा अधिकृत /सूचना अधिकारी
Email:
bhimchetan@yahoo.com /suchanaadhikari@belakamun.gov.np
फोन:
9852835479
प्रशासकीय अधिकृत
Email:
dhakalmero@gmail.com
फोन:
9852063760/9852829016

जानकारी