FAQs Complain Problems

78/79

कोभिड-१९ बिरुधको दोस्रो चरण मोडर्ना खोप सञ्चालन सम्बन्धमा ,सरोकारौाला सबैमा जानकारिको लागि !!

दस्तावेज: 

Invitation of Bids for the Construction of Compound Wall,Public Toilet,Truss Structure for stall and River Training works for Agricultural Market .

२०७८/१०/१८ सम्मको लागि अन्यावश्यक सेवा बाहेकको अन्य नियमित सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

अत्यावश्यक बाहेक अन्य नियमित सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

Pages