FAQs Complain Problems

बेलका नगरपालिकाले प्रबाह गर्ने सेवा प्रति कतिको सन्तुस्ट हुनु हुन्छ?

ठिकै
61% (34 votes)
सन्तुष्ट
39% (22 votes)
Total votes: 56