FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री वडाकार्यालयहरु

कृषि यन्त्रको नाम र भाडा दर सहितको सूचना तहाँ कार्यालयको सूचना पार्टीमा टास गरिदिने सम्बन्धमा !!

श्री वडा कार्यालयहरु (१ -९ ) बेलका नगरपालिका

संग्लन सूचना ताहाँ कार्यालयमा टास गरि टोल बिकास संस्था तथा सम्बन्धित समूह सहकारी ,उधमीहरुलाई सूचना संप्रेषण गरिदिने सम्बन्धमा !!

Pages