FAQs Complain Problems

आ.ब २०८०/२०८१ को दोस्रो चौमासिक सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना !!

श्री नगर उप प्रमुख ज्यू,

श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु (१-९)

श्री ईलका प्रहरी कार्यालय,रामपुर,

श्री सशस्त्र प्रहरी बल,डुडखोला,उदयपुर ।

श्री नगर सभा सदस्य ज्यूहरु

श्री सरोकारवाला सबै,

 

 

आर्थिक वर्ष: