FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा ऐन -२०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली-२०७६ कार्यन्वयन सम्बन्धि परिपत्र तथा सा.सु ऐन -२०७५ र नियमावली -२०७६ मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि ब्यबस्था

आर्थिक वर्ष: