FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागको मिति २०७७/४/१६ को परिपत्र ,बिधवा ६० बर्ष मुनिका तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएको लाभग्राहिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुन नबिकरण र नयाँ निवेदन दर्ता सम्बन्धमा भएको परिपत्र सबैमा जानकारीको लागि ......

आर्थिक वर्ष: