FAQs Complain Problems

बेलका न.पा अन्तर्गतका सम्पूर्ण बिद्यालयहरुमा आर्थिक लेखापरीक्षण तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको आ.ब २०७६/२०७७ को लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

आर्थिक वर्ष: