FAQs Complain Problems

बेलका नगरपालिका क्षेत्र भित्र हालको असहज परिस्थितिलाई छलफल ,बार्ता तथा कानुनी प्रकृयाको माध्यमबाट समाधान गर्न पत्रमा उल्लेखित राजनीतिक दलहरुबाट आधिकारिक प्रतिनिधि १/१ जनाको दरले नाम /सम्पक नं सहित सिफारिस पठाईदिनुहुन सादर अनुरोध पत्र सबैमा यसै सूचना मार्फ

आर्थिक वर्ष: