FAQs Complain Problems

बेलका नगरपालिका कृषि बिकास शाखा मार्फत पहिलो चौमशिकको बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा छनौट भएका टोल बिकास संस्था ,कृषक समुह ,विभन्न फर्मको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना ,सरोकारवाला टोल बिकास संस्था ,कृषक समुह ,विभन्न फर्महरुलाई १५ दिन भित्र बे .न.पा कृषि शाखामा सम्

आर्थिक वर्ष: