FAQs Complain Problems

कोरोना माहामारीको रोकथाम तथा असर न्यूनीकरणका लागि बेलका नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा प्रबाह मिति २०७७/०४/२८ देखी २०७७/५/५ गते सम्म बन्द गरिएको सूचना , सबैमा जानकारीको लागि ..

आर्थिक वर्ष: